Verksamheten:  

 

Kardborren utgår från den reviderade (2016) läroplanen för förskolan. Vi erbjuder flera olika aktiviteter som en del i det pedagogiska arbetet. I läroplanen tydliggörs förskolans uppdrag och nedan beskrivs en del av det. Vi har även ramtider över dagen som vi följer men naturligtvis är vi flexibla vid förändringar.

 

Våra aktiviteter:

Miniröris - De två äldsta årskullerna.

Skridskor - De tre äldsta årskullerna.

Simskola - De två äldsta årskullerna.

Skogen - De tre äldsta årskullerna.

Förskolans uppdrag:

 

* "Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande"

 

* "Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande"

 

* "Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan"

 

* "Leken är viktig för barns utveckling och lärande"

 

* "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet"

 

* "Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus"

 

* "Överföra ett kulturarv - värden/traditioner - från en generation till nästa"

 

 

 

Kardborrens fasta prioriterade mål:

 

Normen och värden:

 

* "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt villja att hjälpa andra"

 

Utveckling och lärande:

 

* "Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande"

 

 

 

Kardborrens rörliga prioriterade mål för ht-17/vt-18:

 

Hur utformar vi inomhusmiljön för lärande och lek?

 

 

 

Ramtider:

 

6.30 Förskolan öppnar

 

8.30 Frukost

 

9.30 Samling

 

10.15 Uteverksamhet

 

12.30 Lunch

 

14.30 Mellanmål

 

17.00 Förskolan stänger

Presentation

Personalkooperativet Kardborren är en förskola som ligger i det natursköna området Strömsbro, norr om Gävle. Förskolan öppnade 1995 och hade då 20 barn och 4 personal. I dagsläget är det 55 barn och 8 personal.

Gävle kommun

För att få plats hos oss är det viktigt att du anmäler dig tidigt via Gävle kommuns blankett.

Kooperativet Kardborren | kooperativet@kardborren.net | SANATORIEVÄGEN 9, 806 46 GÄVLE | 0767737919