Aktuell information för Kardborrens barn och föräldrar

* Kom ihåg att lämna in ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst.

* Kom ihåg att lämna in aktuellt schema för era barns närvarotider.


* Enligt skollagen 4 kap. 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Se länk ovan.


* Vi vill påminna om att förskolan helt är nötfri! Då allergier finns.
Viktiga datum HT -18:


* Planeringsdagar 10 och 11 September. Förskolan håller då stängt.

* Simmis avslutning för 13 gruppen (14.00) och 14 (13.00) gruppen 23/11.        Föräldrar är då välkomna in i poolområdet för att titta på sitt barn.

* Tomteland för 13 gruppen 30/11.

* Lucia i Strömsbrokyrka 14/12 kl 7.00 mer information kommer.

* Sista dagen för höstterminen är 21/12 vi öppnar åter igen för vt 19 7/1.

 

Viktiga datum VT -19


* Familjedag med skridskor 21/2 från 14.00 mer information kommer.

* Sommarfest fredag 5 juni från 14.00 mer information kommer.

* Planeringsdagar vt 19 infaller 28-29/5.Kooperativet Kardborren | kooperativet@kardborren.net | SANATORIEVÄGEN 9, 806 46 GÄVLE | 0767737919