Kardborrens förskola | kontakt@kardborren.net | SANATORIEVÄGEN 9, 806 46 GÄVLE | 0767737919