Kardborren är en förskola som ligger i det natursköna Strömsbro, norr om Gävle. Förskolan öppnade 1995 och hade då 20 barn och 4 personal. 2007 byggdes förskolan ut. I dagsläget är det 53 barn och 9 pedagoger en kock och en lokalvårdare.

Förskolan ligger i närhet till skog och ishockeyhall där vi har en del av verksamheten i form av skogsutflykter och skridskor. Förskolan erbjuder simskola på Fjärran Höjder för de två äldsta årskullarna. Vi har även samarbete med ålderdomshem och hälsocentral.

Verksamheten på Kardborren styrs av läroplanen lpfö 18.

Kardborrens vision

"Ge barnen verktyg att klara det framtida livet samt dess utmaningar"

Visionen för Kardborren är att stärka jaget. Vi vill "ge barnen verktyg för framtiden". Vi följer läroplanen och dess mål samt erbjuder fri och styrd lek. Även genom värdegrundsarbete, regelbundna samlingar, aktiviteter, matsituationer, på- och avklädning samt ett samarbete med hemmet når vi dit.

Kardborrens profil

          "Utomhuspedagogik med rörelse, musik och hälsa"

Kardborrens förskola| kontakt@kardborren.net | SANATORIEVÄGEN 9, 806 46 GÄVLE | 0767737919