Våra aktiviteter:

Skridskor - De tre äldsta årskullerna.

Simskola - De två äldsta årskullerna. Efter simskolan hämtar du ditt barn från fjärran höjder. Simskolan är varje fredag (undantag lovveckor), hämtningstiderna är 13.45 eller 14.45 beroende på vilken grupp ditt barn går i. 

Skogen - De tre äldsta årskullerna.

Förskolans uppdrag:


* "Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande"


* "Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och växande"


* "Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan"


* "Leken är viktig för barns utveckling och lärande"


* "Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet"


* "Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus"


* "Överföra ett kulturarv - värden/traditioner - från en generation till nästa"


Kost:


På Kardborren har vi våran egna kock Peter som lagar all mat från grunden efter vad säsongen erbjuder. Till frukost serveras alltid havregynsgröt, mannagrynsgröt, filmjölk och smörgås.

Vi serverar alltid grönsaker, mjölk och vatten till lunchen.

Fruktbuffe till förmiddags mellanmål och eftermiddags mellanmål.


Övrig information:


Kardborren håller stängt under jul/nyår alla klämdagar samt veckorna 29, 30, 31.

Juli månad blir då betalninsgsfri.

 


Vi planerar verksamheten under 4 dagar utpsritt på året. Dessa dagar håller förskolan stängt.


Föräldralediga får ha sina barn på förskolan tisdag, onsdag och torsdag mellan 9-14. Under alla lov gäller tiderna 9-12 Måndag till Fredag.


Arbetsökandes barn får vara på Kardborren 9-14 veckans alla dagar.
Ramtider:


6.30 Förskolan öppnar


8.30 Frukost


9.30 Samling/Uteversamhet


11:45 Samling/uteverksamhet


12.30 Lunch


15.00 Mellanmål


17.00 Förskolan stänger


Vid behov av omsorg efter 17.00, kontakta rektor senast 3 veckor i förväg.


På Kardborren sover (de barn som behöver) innan lunch. Barnen sover i vagn utomhus. Detta kan vara bra att ha som rutin redan hemma så ditt barn är bekväm med detta vid förskolestart. 

Kardborrens förskola | kontakt@kardborren.net | SANATORIEVÄGEN 9, 806 46 GÄVLE | 0767737919

Verksamheten:  


Kardborren utgår från den reviderade läroplanen(2018)för förskolan. Vi erbjuder flera olika aktiviteter som en del i det pedagogiska arbetet. I läroplanen tydliggörs förskolans uppdrag och nedan beskrivs en del av det. Vi har även ramtider över dagen som vi följer men naturligtvis är vi flexibla vid förändringar.