Dokument för nedladdning

Aktuell information för Kardborrens barn och föräldrar

* Kom ihåg att lämna in ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst.

* Kom ihåg att lämna in aktuellt schema för era barns närvarotider.


* Enligt skollagen 4 kap. 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Se länk ovan.


* Vi vill påminna om att förskolan helt är nötfri! Då allergier finns.


*Alla vårdnadshavare lämnar in ett arbetsgivarintyg och schema vid inskolning samt vid ändrat arbetssituation. 

Kardborrens förskola | kontakt@kardborren.net | SANATORIEVÄGEN 9, 806 46 GÄVLE | 0767737919