Om Kardborren

Personalkooperativet Kardborren är en förskola som ligger i det natursköna Strömsbro, norr om Gävle. Förskolan öppnade 1995 och hade då 20 barn och 4 personal. 2007 byggdes förskolan ut. I dagsläget är det 49 barn och 8 pedagoger en kock och en lokalvårdare.

Förskolan ligger i närhet till skog och ishockeyhall där vi har en del av verksamheten i form av skogsutflykter och skridskor. Förskolan erbjuder simskola på Fjärran Höjder samt miniröris för de två äldsta årskullarna. Vi har även samarbete med ålderdomshem och hälsocentral.

Verksamheten på Kardborren styrs av läroplanen lpfö 18. Personalkooperativet är en ekonomisk förening som drivs av personalen.

Kardborrens vision

"Ge barnen verktyg att klara det framtida livet samt dess utmaningar"

Visionen för Kardborren är att stärka jaget. Vi vill "ge barnen verktyg för framtiden". Vi följer läroplanen och dess mål samt erbjuder fri och styrd lek. Även genom värdegrundsarbete, regelbundna samlingar, aktiviteter, matsituationer, på- och avklädning samt ett samarbete med hemmet når vi dit.

Kardborrens profil

          "Utomhuspedagogik med rörelse, musik och hälsa"

Kooperativet Kardborren | kooperativet@kardborren.net | SANATORIEVÄGEN 9, 806 46 GÄVLE | 0767737919