Aktuell information för Kardborrens barn och föräldrar

* Kom ihåg att lämna in ny inkomstuppgift vid förändrad inkomst.

* Kom ihåg att lämna in aktuellt schema för era barns närvarotider.


* Enligt skollagen 4 kap. 8 § skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Se länk ovan.


* Vi vill påminna om att förskolan helt är nötfri! Då allergier finns.Viktiga datum HT -19


9-10/9 Planeringsdagar förskolan håller stängt


3/10 Föräldramöte 18.00-20.00, mer info kommer.


13/12 Lucia i Strömsbrokyrka. Information och anmälan kommer senare.


19-20/5 Planeringsdagar förskolan stängd

Kooperativet Kardborren | kooperativet@kardborren.net | SANATORIEVÄGEN 9, 806 46 GÄVLE | 0767737919